Cài đặt Apache, PHP và MySQL trên CentOS 7 (LAMP)

Như chúng ta đã biết. Để hình thành một website thì có nhiều thành phần. LAMP đã trở thành một tiêu chuẩn mặc định trong cộng đồng web trong những năm gần đây.

Trong bài này, Cùng nhau học IT sẽ hướng dẫn các bạn cài đăt một web server sử dụng LAMP. LAMP là viết tắt của Linux, Apache, Mysql và Php.

Mục lục các phần

1. Lưu ý
2. Cài đặt MySQL
3. Cài đặt Apache
4. Cài đặt PHP5
5. Kiểm tra PHP
6. Cài đặt MySQL hỗ trợ cho PHP5
7. Cài đặt phpMyAdmin
8. Video hướng dẫn

 

1. Lưu ý

Trong bài này tôi sử dụng máy Cent OS 7 thuê tại vulrt.com. Tên hostname là: server1.cungnhauhocit.net. Ip mặc định server là 45.32.106.124. Các bạn phải thay đổi thông số cho phù hợp.

2016-10-29-1
Cài đặt Apache, PHP và MySQL trên CentOS 7 (LAMP)
Trước tiên tôi sẽ cài đặt EPEL-7

mapm

2. Cài đặt MYSQL

Ở đây tôi sẽ cài đặt mariadb và mysql. Lệnh cài đặt như sau:

Đối với mariadb

Chạy tiếp 2 lệnh sau để khởi động dịch vụ và mặc định cùng khởi động với hệ thống

Đối với mysql

Chọn 1 trong 2 hệ quản trị database sau đó làm tiếp theo đều giống nhau ở bước sau:

Đặt password cho tài khoản root MySQL

Bạn gõ lệnh sau:

3. Cài đặt Apache

Các bạn nhập lệnh sau để cài đặt Apache

Chạy tiếp 2 lệnh sau để khởi động dịch vụ và mặc định cùng khởi động với hệ thống

2016-10-29-4

Cài đặt và cấu hình Apache, PHP và MySQL trên CentOS 7 (LAMP)

Tiếp theo các bạn tắt firewall đang chạy trên server. Qua bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng iptables. Cấu hình chống DDOS.

2016-10-29-5

Giờ tôi sẽ kiểm tra xem các dịch vụ đã chạy chưa.

Vào theo địa chỉ ip. VD: http://nhapdiachiipcuaban. (http://45.32.106.124 )

2016-10-29-6

4. Cài đặt PHP5

Các bạn nhập tiếp dòng lệnh để cài đặt

Khởi động lại dịch vụ Apache2

5. Kiểm tra PHP

Mặc định các file gốc của trang web sẽ nằm trong /var/www/html, bây giờ tôi sẽ tạo 1 file PHP nhỏ (info.php), file này sẽ hiển thị một số thông tin phiên bản PHP đã được cài đặt …

Chạy dòng lệnh sau để tạo file

Copy các dòng lệnh sau vào trong trình soạn thảo nano

Lưu lại và kiểm tra theo đường dẫn

http://ipcuaban/info.php. Ví dụ: http://45.32.106.124/info.php

2016-10-29-7

6. Cài đặt MySQL hỗ trợ cho PHP5

Để MySQL hỗ trợ trên PHP ta có thể cài gói php-mysql.

Khởi động lại dịch vụ Apache2

7. Cài đặt phpMyAdmin

Để quản lí cơ sở dữ liệu đơn giản. Các bạn cài phpMyAdmin bằng lệnh sau:

Tiếp theo tôi sẽ cấu hình phpMyAdmin cho phép các kết nối đến phpMyAdmin không chỉ từ localhost.

Chạy lệnh sau để chỉnh:

Xóa hết các dòng bên trong và thêm vào các dòng sau

Khởi động lại Apache lần nữa

Cuối cùng bạn có thể kết nối đến phpMyAdmin bằng cách truy cập đến http://ipcuaban/phpMyAdmin (ví dụ : http://45.32.106.124/phpMyAdmin)

2016-10-29-8

Đăng nhập bằng tài khoản root và password đã đổi ở phần 2

2016-10-29-9

Đây là kết quả đạt được.

8. Video hướng dẫn

Như vậy là Cùng nhau học IT đã hoàn thành bài hướng dẫn các bạn cấu hình LAMP rồi.

Chúc các bạn thành công!

Mọi thắc mắc xin các bạn để lại bình luận phía dưới.

Nếu share bài viết vui lòng nghi rõ nguồn: https://cungnhauhocit.net

Mời các bạn bình luận

Mời các bạn bình luận