Cấu Hình Master DNS và Slave DNS Trên Cent OS 7

Chào các bạn hôm nay cungnhauhocit.net sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình dịch vụ DNS trên Cent OS 7. Về mặt lý thuyết dịch vụ DNS là dịch vụ phân giải tên miền ra thành địa chỉ IP.

VD: cungnhauhocit.net tương đương địa chỉ IP của Server là 166.62.30.156 có lẽ các bạn thắc mặc tại sao phải phân giải từ tên miền ra IP và ngược lại đơn giản là do người dùng phổ rất khó nhớ được một dãy địa chỉ IP 32 bit như vậy thay vào đó là tên miền dễ nhớ dễ truy cập.

Chuẩn bị

Để cấu hình dịch vụ DNS trên cả hai máy là Master và Slave chúng ta cần chuẩn bị:

  • 2 mày Cent OS 7 đê làm Master và Slave
  • 1 máy windows hay linux bất kỳ để làm client test phân giải.

Như đã nói chúng ta đã chuẩn bị hai máy để cấu hình dịch vụ DNS mình sẽ đặt tên máy và IP như sau:

server1.cungnhauhocit.net – IP: 192.168.175.100/24

server2.cungnhauhocit.net – IP: 192.168.175.101/24

Hình ảnh file cấu hình IP cụ thể trên máy server1

cungnhauhocit.net

trên máy server2

cungnhauhocit.net

sau đó chúng ta tiến hành thao tác trên máy server1, đầu tiên tiến hành ping để kiểm tra tình trạng kết nối Internet

cungnhauhocit.net

Tiến hành cấu hình Master DNS

sau khi đã kiểm tra tình trạng Internet ổn định chúng ta tiến hành cài đặt gói bind

sau khi cài xong chúng ta vào file cấu hình

cungnhauhocit.net

và tiến hành chỉnh sửa như sau

  • Dòng 13 qui định port và host mà gói bind sẽ tiến hành lắng nghe các gói tin request dns
  • Dòng 17 là địa chỉ mà gói bind sẽ tiến hành chuyển tiếp các request để tìm câu trả lời cho client.
  • Dòng 20 là đường mạng sẽ lắng nghe
  • Dòng 21 tại đây sẽ là địa chỉ của máy Slave để chuyển data DNS từ máy Master cho máy Slave khi đổng bộ.

Và thêm vào các dòng sau

cungnhauhocit.net

sau đó save file cấu hình lại.

Tiến hành tạo bảng ghi Forward Zone

cungnhauhocit.net

sau đó tiến hành tạo bảng ghi Reverse zone

cungnhauhocit.net

sau đó save file này lại và tiến hành phân quyền

Tiến hành khởi động dịch vụ DNS

sau đó tiến hành mở port cho dịch vụ dns chạy

sau đó dùng máy windows 7 có địa chỉ ip 192.168.175.129/24 phân giải thử

cungnhauhocit.net

Tiến hành cấu hình Slave DNS

Tiếp đến ta sẽ cấu hình Slave trên Server2, ta cũng tiến hành cài gói bind

sau đó tiến hành cấu hình file named.conf

cungnhauhocit.net

và thêm vào các dòng sau

cungnhauhocit.net

sau đó tiến hành mở port trên firewall

và tiến hành khởi động dịch vụ dns trên máy server2

sau đó kiểm tra hai file được đồng bộ qua

cungnhauhocit.net

sau đó lên máy windows 7 để phân giải thử

Cungnhauhocit.net

như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công dịch vụ DNS trên Cent OS 7. chúc các bạn thành công. Các bạn reup bài viết nhớ nghin nguồn : cungnhauhocit.net xin cám ơn

 

 

Mời các bạn bình luận

Mời các bạn bình luận