Bài 6: Tạo group và phân quyền thư mục Cent OS 7

Để tiếp tục các bài hướng dẫn về Cent OS 7. Hôm nay cùng nhau học IT tiếp tục hướng dẫn các bạn làm sao để tạo group, quản lý, và phân quyền thư mục trong Cent OS 7.

1. Tạo group và quản lý

Vào thẳng vấn đề chính luôn nha. Để tạo group ta dùng lệnh sau:

Giải thích lệnh:

 • groupadd: là lệnh yêu cầu tạo group mới.
 • cungnhauhocit: là tên gruop tạo.

phan-quyen-thu-muc-0002

Để xem các group các bạn dùng lệnh:

phan-quyen-thu-muc-0003

Đổi tên user:

Để đổi tên ta dùng lệnh sau:

Giải thích lệnh:

 • groupmod: là lệnh yêu cầu đổi tên.
 • -n: là tham số để đổi tên.
 • hocit: là tên group mới.
 • cungnhauhocit: là tên gruop cũ.

phan-quyen-thu-muc-0004

Xóa group:

Để xóa group ta dùng lệnh sau:

Giải thích lệnh:

 • groupdel: là lệnh yêu cầu xóa group.
 • họcit: tên group muốn xóa.

phan-quyen-thu-muc-0005

Đưa user vào group:

Để đưa user vào group ta dùng lệnh sau:

Giải thích lệnh:

 • usermod: là lệnh để đưa user vào group.
 • -G: là tham số đưa vào group.
 • cungnhauhocit: là tên group cho user vào.
 • hocit: là tên user ta cho vào group.

phan-quyen-thu-muc-0006

2. Phân quyền cho thư mục

Như các bạn đã biết. Khi chúng ta share thư mục thì cần phải phân quyền. Để quản lý người dùng trên thư mục đó. Để tránh những trường hợp mất mát hay những sự cố không mong muốn khác.

Để xem phân quyền trong Cent OS 7 chúng ta dùng lệnh:

phan-quyen-thu-muc-0007

Quyền thư mục sẽ có dạng:

x xxx xxx xxx:
khi bật hết sẽ có dạng:
d rwx rwx rwx
1 234 567 8910

 • Khi trường đầu tiên là d thì đó là thư mục. c là tập tin đặc biệt và l là tập tin liên kết.
 • Trường 234 tượng trưng cho owner (người sở hữu).
 • Trường 567 tượng trưng cho group.
 • 3 trường còn lại tượng trưng cho user.
Các số tượng trưng cho quyền:

quyền r là read (cho phép đọc): 4

quyền w là write (cho thêm và chỉnh sửa): 2

quyền x là execute (quyền thi hành): 1

Tiếp theo nhìn lên hình các bạn sẽ thấy 2 trường ghi là root. Vậy 2 trường đó là gì?

 • Trường root đầu tiên tượng trưng cho tên người sở hữu (owner)
 • Trường root thứ 2 tượng trưng cho tên group.
Để đổi quyền ta dùng lệnh sau:

Giải thích lệnh:

 • chmod là lệnh để đổi quyền.
 • 777 là số quyền ra set. (1 con số tương đương cho 1 trường. VD: muốn set đọc viết và thực thì thì bằng 7 vì đọc = 4 viết = 2 và thực thi = 1. Công tất cả lại = 7. Set chỉ có đọc và viết thì đọc = 4 viết = 2. Cộng lại =6. Các trường hợp còn lại các bạn tư tính nha.)
 • /cungnhauhocit: là thư mục cần set.

phan-quyen-thu-muc-0008

Để chuyển quyền sở hữu cho user khác ta dùng lệnh:

Giải thích lệnh:

 • chown: là lệnh để chuyển quyền sở hữu.
 • hocit: là tên user nhượng quyền.
 • /cungnhauhocit: là đường dẫn thư mục muốn chuyển.
phan-quyen-thu-muc-0009
phân quyền thư mục
Chuyển quyền sở hữu cho group khác:

Giải thích lệnh:

 • chgrp: là lệnh chuyển sở hữu group
 • -R: là tham số để các thư mục con đề phải đổi theo.
 • cungnhauhocit: là tên group muốn nhượng quyền.
 • /cungnhauhocit: là đường dẫn đến thư mục.

Như vậy là cùng nhau học IT đã hoàn thành bài hướng dẫn các bạn tạo group và phân quyền thư mục trong Cent OS 7 như thế nào rồi.

Mời các bạn xem video để hiểu hơn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Mọi thắc mắc xin các bạn để lại bình luận phía dưới.

Nếu share bài viết vui lòng nghi rõ nguồn: https://cungnhauhocit.net

 

Mời các bạn bình luận

Mời các bạn bình luận